Datenverzeichnis

Spalte Typ Bezeichnung Beschreibung
update_timestamp text
effective_date text
infections_published_daily text
tests_total_cumulated text
tests_pcr_total_cumulated text
tests_pcr_positive_cumulated text
tests_pcr_negative_cumulated text
tests_pcr_invalide_cumulated text
tests_rat_total_cumulated text
tests_rat_positive_cumulated text
tests_rat_negative_cumulated text
tests_rat_invalide_cumulated text
tests_total_daily text
tests_pcr_total_daily text
tests_pcr_positive_daily text
tests_pcr_negative_daily text
tests_pcr_invalide_daily text
tests_rat_total_daily text
tests_rat_positive_daily text
tests_rat_negative_daily text
tests_rat_invalide_daily text
tests_total_7days_avg text
tests_pcr_total_7days_avg text
tests_pcr_positive_7days_avg text
tests_pcr_negative_7days_avg text
tests_pcr_invalide_7days_avg text
tests_rat_total_7days_avg text
tests_rat_positive_7days_avg text
tests_rat_negative_7days_avg text
tests_rat_invalide_7days_avg text
tests_total_7days_sum text
tests_pcr_total_7days_sum text
tests_pcr_positive_7days_sum text
tests_pcr_negative_7days_sum text
tests_pcr_invalide_7days_sum text
tests_rat_total_7days_sum text
tests_rat_positive_7days_sum text
tests_rat_negative_7days_sum text
tests_rat_invalide_7days_sum text

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Daten wurden zuletzt aktualisiert 5. Juli 2022
Metadaten zuletzt aktualisiert 11. Oktober 2023
Erstellt unbekannt
Format CSV
Lizenz Other (Attribution)
Erstelltvor 2 Jahren
Media typetext/csv
Size240.391
Ckan urlhttps://corona-open-data.ckan.de
Datastore activeTrue
Datastore contains all records of source fileTrue
Has viewsTrue
Hashf848b92446334fea541cee461b40a022
Idbc994cde-bbca-4556-bbfd-54488e905d6b
Ignore hashTrue
Original urlhttps://corona-open-data.ckan.de/dataset/48622d09-97a2-4a12-a94c-69505270c86e/resource/bc994cde-bbca-4556-bbfd-54488e905d6b/download/cwa_dashboard_data_2022-07-05.csv
Package id48622d09-97a2-4a12-a94c-69505270c86e
Position5
Resource idbc994cde-bbca-4556-bbfd-54488e905d6b
Set url typeFalse
Stateactive
Task created2023-10-11 15:37:38.457485
Url typeupload