Datenverzeichnis

Spalte Typ Bezeichnung Beschreibung
update_timestamp text
effective_date text
infections_published_daily text
ppa_total_warnings_cumulated text
ppa_risk_red_cumulated text
ppa_risk_green_cumulated text
ppa_total_warnings_daily text
ppa_risk_red_daily text
ppa_risk_green_daily text
ppa_total_warnings_7days_avg text
ppa_risk_red_7days_avg text
ppa_risk_green_7days_avg text
ppa_total_warnings_7days_sum text
ppa_risk_red_7days_sum text
ppa_risk_green_7days_sum text

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Daten wurden zuletzt aktualisiert 5. Juli 2022
Metadaten zuletzt aktualisiert 11. Oktober 2023
Erstellt unbekannt
Format CSV
Lizenz Other (Attribution)
Erstelltvor 2 Jahren
Media typetext/csv
Size99.037
Ckan urlhttps://corona-open-data.ckan.de
Datastore activeTrue
Datastore contains all records of source fileTrue
Has viewsTrue
Hash3246c9a160dfec9f1c48a8472fe9a92f
Ided4bbe16-b17f-4224-bc58-1a3f158a3c24
Ignore hashTrue
Original urlhttps://corona-open-data.ckan.de/dataset/48622d09-97a2-4a12-a94c-69505270c86e/resource/ed4bbe16-b17f-4224-bc58-1a3f158a3c24/download/cwa_dashboard_data_2022-07-05.csv
Package id48622d09-97a2-4a12-a94c-69505270c86e
Position2
Resource ided4bbe16-b17f-4224-bc58-1a3f158a3c24
Set url typeFalse
Stateactive
Task created2023-10-11 15:37:38.379452
Url typeupload